Dataminimalisatie door nieuwe supporttool

Vanaf 1 mei 2018 zal bij Atimo een nieuwe manier worden toegepast om een back-up aan te leveren. Deze nieuwe supporttool heet officieel Time-Wize Databasemanager. Dit is ontwikkeld naar aanleiding van de nieuwe privacywet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 ingaat. De nieuwe functionaliteiten waar Time-Wize Databasemanager over beschikt, zorgen ervoor dat…

De AVG: versterking en uitbreiding privacyrecht

Op 25 mei is het zover: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat in. Het zorgt ervoor dat het privacyrecht van mensen wordt versterkt en uitgebreid. Toestemming Organisaties moeten bijvoorbeeld na de ingang van de nieuwe privacywet kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben om persoonsgegevens te verwerken. Ook dienen mensen de mogelijkheid te hebben om hun…