Dataminimalisatie door nieuwe supporttool

Vanaf 1 mei 2018 zal bij Atimo een nieuwe manier worden toegepast om een back-up aan te leveren. Deze nieuwe supporttool heet officieel Time-Wize Databasemanager. Dit is ontwikkeld naar aanleiding van de nieuwe privacywet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 ingaat. De nieuwe functionaliteiten waar Time-Wize Databasemanager over beschikt, zorgen ervoor dat…