Wat betekent de WAB voor de ketenregeling?

De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor de ketenregeling? Sinds 1 juli 2015 mogen er maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd binnen 2 jaar gesloten worden. Indien er aansluitend een nieuw contract…