Werkuren bijhouden verplicht

Het Europees Hof van Justitie heeft op 14 mei 2019 geoordeeld dat alle bedrijven die actief zijn in Europa, moeten bijhouden hoeveel uur de werknemers dagelijks werken. De urenregistratie dient objectief, betrouwbaar en toegankelijk te zijn, waardoor werknemers ervan verzekerd zijn dat de geregistreerde (over)uren juist zijn geregistreerd. Een kloksysteem voldoet aan de criteria!Er wordt…