Je bent hier:

Atimo: Specialist in WFM-software voor urenmanagement

Atimo is een Nederlands bedrijf. Wij zijn in 1994 begonnen als leverancier van systemen op het gebied van tijdregistratie. Sindsdien is de wereld om ons heen veranderd en zijn we met zijn allen anders gaan werken. Zo efficiënt en flexibel mogelijk. Hierbij is de behoefte toegenomen aan betrouwbare managementinformatie over de arbeidstijd en de daarmee samenhangende kosten. Bovendien willen organisaties tegenwoordig meer kunnen dan alleen tijd registreren. Ze willen die geregistreerde tijd kunnen uitsplitsen en deze input ook kunnen gebruiken voor andere toepassingen zoals de salarisverwerking, financiële boekhouding, project- of orderadministratie. Wij noemen deze totaaloplossing rondom tijd: urenmanagement. Onze specialiteit.

Atimo: Optimale producten en diensten voor urenmanagement

Het is onze drive om organisaties te helpen met optimale producten en diensten. Deze willen wij samen met onze klanten en business partners implementeren waarbij een optimale oplossing altijd ons doel is. Hierin willen wij uitblinken.

Wij zijn aangesloten bij branchevereniging NLdigital.

Atimo is altijd in ontwikkeling

Wij sluiten aan bij de ontwikkelingen om ons heen. Daarom leveren wij e-HRM waarmee HR haar processen kan digitaliseren en automatiseren. In ons geval de administratieve HR-basisprocessen rondom arbeidstijd, zoals de registratie van (tijd)boekingen, de verwerking van (verlof)aanvragen, het goedkeuren en verwerken van mutaties en ook het plannen van personeel. Met onze WFM-software voor urenmanagement werkt niet alleen de HRM-afdeling efficiënter, effectiever en prettiger maar ook de (afdelings)manager en de medewerker. En dat komt uiteindelijk de gehele organisatie ten goede.

Atimo is oplossingsgericht

Het is onze missie om organisaties te ‘ontzorgen’ op het gebied van urenmanagement door klantspecifieke oplossingen te creëren die optimaal aansluiten bij de ideeën en werkwijzen van onze klanten. Om dit snel en flexibel te kunnen realiseren, hebben wij zowel de ontwikkelaars als het technisch support en de helpdesk in eigen huis. Wij staan open voor nieuwe werkwijzen en nieuwe technologieën. Zo blijven wij een vitale organisatie.

ISO certificering Atimo

Atimo is gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015. ISO is de wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt.