Je bent hier:

Personeelsplanning software

Als organisatie wil je op het gewenste tijdstip over het juiste aantal gekwalificeerde personen beschikken op de gewenste plaats. Dat kan je realiseren met personeelsplanning software. Hierbij gaat het dan om de afstemming tussen het werkaanbod en de beschikbaarheid van personeel. Nu is zo’n personeelsplanning natuurlijk ook handmatig te maken of met Microsoft Excel. Echter is er vanuit Excel geen koppeling te maken met andere softwaresystemen. Daarom moet je dan vaak gegevens dubbel invoeren. Dat kost niet alleen tijd, maar ook vergroot dat de kans op fouten. En dat kan consequenties hebben voor de planning. Ook is het gebruik van Excel single user. Gebruik daarom de personeelsplanning software van Atimo voor een efficiënte inzet.

Personeelsplanning software voor efficiëntere inzet personeel

Om dubbel werk te voorkomen, gebruiken steeds meer organisaties planningssoftware zoals de oplossing van Atimo. Hiermee win je tijd en plan je nauwkeuriger. Ook maakt dit planningspakket een organisatie minder afhankelijk van de kennis en kunde van de planner.

Signaleer onder- en overbezetting direct met personeelsplanning software

Onze planningssoftware is vooral interessant voor organisaties met een gevarieerd werkaanbod. Want juist hier spelen er vaak vragen als ‘Hoeveel medewerkers zijn er?’ of ‘Wie komt er wanneer?’, ‘Wie gaat welk werk doen?’ en ‘Wie heeft de juiste competenties”. De software biedt 24/7 up-to-date inzicht in de planning en signaleert vooraf eventuele onder- en overbezetting.

Personeelsplanning software maakt een passende planning maken eenvoudig

Met behulp van de informatie die het systeem verschaft, kan iedereen de planning eenvoudig passend maken. Precies voldoende én de juiste gekwalificeerde mensen aan het werk op de tijden dat ze nodig zijn. Dat kan zorgen voor besparingen op personeelskosten.

Tijdens het plannen heeft de planner zelf direct inzicht in de beschikbaarheid van medewerkers en de bezettingsgraad van afdelingen. Hierdoor kan deze snel en overzichtelijk plannen, bijvoorbeeld op basis van ploegenroosters (ochtend/middag/avond) of specifieke tijdstippen, dagdelen, hele dagen, weken, kostenplaatsen, afdelingen of bewerkingen.

Personeelsplanning software houdt zich aan ATW

Time-Wize Saphir houdt rekening met de competenties van de medewerkers. Ook controleert het systeem automatisch of de medewerker daadwerkelijk beschikbaar is en niet elders al staat ingepland of op vakantie is, of ziek, et cetera. Daarnaast vindt er een check plaats of de medewerker niet te veel of te weinig uren maakt ten opzichte van het contract en ook of de planning voldoet aan de Arbeidstijdenwet (ATW) en andere wettelijke of bedrijfsregelingen.

Omdat Atimo software voor planning en tijdregistratie biedt,  zijn planning en realisatie gemakkelijk met elkaar te vergelijken.

De voordelen van personeelsplanning software

Planning

Beweeg de muisaanwijzer over de afbeelding voor gedetailleerde informatie 

  • 24/7 up-to-date inzicht in de planning
  • Onder- en overbezetting worden vooraf gesignaleerd
  • Toename nauwkeurigheid van de planner
  • Winst in tijd

“Al met al zijn ze het er roerend over eens dat Time-Wize Experience een hoop werk bespaart en al meer inzicht geeft. Zo zie je met het planningsbudget precies of je binnen de planning blijft en kun je daarop sturen.” – Total

Meer informatie

Laat uw gegevens achter via onderstaand contactformulier of bel op mail ons direct.

Wij spreken u graag!

Mobiel
Mail


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy Terms of Service apply.