Je bent hier:

Personeelsplanning software

Als organisatie wil je op het gewenste tijdstip over het juiste aantal gekwalificeerde personen beschikken op de gewenste plaats. Dat kan je realiseren met personeelsplanning. Hierbij gaat het dan om de afstemming tussen het werkaanbod en de beschikbaarheid van personeel. Nu is zo’n personeelsplanning natuurlijk ook handmatig te maken of met Microsoft Excel. Echter is er vanuit Excel geen koppeling te maken met andere softwaresystemen. Daarom moet je dan vaak gegevens dubbel invoeren. Dat kost niet alleen tijd, maar ook vergroot dat de kans op fouten. En dat kan consequenties hebben voor de planning. Ook is het gebruik van Excel single user. Gebruik daarom de WFM-software van Atimo voor je personeelsplanning voor een efficiënte inzet.

Personeelsplanning software voor efficiëntere inzet personeel

Om dubbel werk te voorkomen, gebruiken steeds meer organisaties planningssoftware zoals de planningsmodule van Atimo. Hiermee win je tijd en plan je nauwkeuriger. Ook maakt dit planningspakket een organisatie minder afhankelijk van de kennis en kunde van de planner.

Signaleer onder- en overbezetting direct met personeelsplanning software

Onze planningssoftware is vooral interessant voor organisaties met een gevarieerd werkaanbod. Want juist hier spelen er vaak vragen als ‘Hoeveel medewerkers zijn er?’ of ‘Wie komt er wanneer?’, ‘Wie gaat welk werk doen?’ en ‘Wie heeft de juiste competenties”. De software biedt 24/7 up-to-date inzicht in de planning en signaleert vooraf eventuele onder- en overbezetting.

Personeelsplanning software maakt een passende planning maken eenvoudig

Met behulp van de informatie die het systeem verschaft, kan iedereen de planning eenvoudig passend maken. Precies voldoende én de juiste gekwalificeerde mensen aan het werk op de tijden dat ze nodig zijn. Dat kan zorgen voor besparingen op personeelskosten.

Tijdens het plannen heeft de planner zelf direct inzicht in de beschikbaarheid van medewerkers en de bezettingsgraad van afdelingen. Hierdoor kan deze snel en overzichtelijk plannen, bijvoorbeeld op basis van ploegenroosters (ochtend/middag/avond) of specifieke tijdstippen, dagdelen, hele dagen, weken, kostenplaatsen, afdelingen of bewerkingen.

Personeelsplanning software houdt zich aan ATW

Time-Wize Saphir houdt rekening met de competenties van de medewerkers. Ook controleert het systeem automatisch of de medewerker daadwerkelijk beschikbaar is en niet elders al staat ingepland of op vakantie is, of ziek, et cetera. Daarnaast vindt er een check plaats of de medewerker niet te veel of te weinig uren maakt ten opzichte van het contract en ook of de planning voldoet aan de Arbeidstijdenwet (ATW) en andere wettelijke of bedrijfsregelingen.

Omdat de planningsmodule is gekoppeld met de basismodule tijdregistratie, zijn planning en realisatie gemakkelijk met elkaar te vergelijken.

Altijd de juiste bezetting

De module Communicatie Self Service (CSS) maakt plannen eenvoudig en flexibel.

In sommige branches is het hollen of stilstaan. Soms is het rustig en het volgende moment is er piekbezetting. Of de aard van de werkzaamheden wisselt sterk. Het is dan voor de planner een uitdaging om de juiste medewerkers te kunnen inzetten, al dan niet vanuit een medewerkerpool. Hierbij is goede communicatie met de medewerkers essentieel.

Om dit proces te optimaliseren, ontwierpen we de module Communicatie Self Service (CSS). Hiermee kan de planner eenvoudig beschikbare diensten aanbieden aan groepen medewerkers. Hun reacties worden in de planning verwerkt en de ingeroosterde medewerkers ontvangen daarover automatisch bericht. Met onze webtoepassing kunnen medewerkers online hun planning bekijken, desgewenst ook vanaf hun smartphone. Dat is wel zo flexibel.

Voordelen personeelsplanning software

  • meerdere gebruikers kunnen de software probleemloos tegelijkertijd gebruiken (multi-user)
  • software legt wijzigingen per user vast, zo is altijd duidelijk wie planning gemaakt/gewijzigd heeft
  • software is ingericht om op één gedefinieerde manier te plannen en met gegevens te rekenen, hierdoor werkt iedereen op dezelfde manier en met dezelfde gegevens
  • automatisch versiebeheer waardoor forecast en realisatie van de planning met elkaar te vergelijken zijn
  • makkelijk uit te breiden met nieuwe medewerkers, afdelingen, invoervelden of autorisaties
  • netto berekeningen, rekening houdend met pauzes
  • volledige verlof en verzuimadministratie
Meer informatie

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over Personeelsplanning met de WFM-software van Atimo.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy Terms of Service apply.