De juiste mensen op de juiste plek met onze planning software

Personeelsplanning is veelal een tijdrovende en complexe klus. Helemaal bij een variërend werkaanbod. De diverse variabelen dienen allemaal op elkaar aan te sluiten. Denk aan zaken waar een planner rekening mee dient te houden, zoals verschillende werktijden per persoon, beschikbaarheid, bevoegdheden en/of competenties en een financieel budget.

Efficiënt plannen met Time-Wize Saphir

Door het planningssysteem van Atimo, Time-Wize Saphir, heb je een duidelijk overzicht en plan je efficiënt. De juiste mensen zijn op de juiste plek op de tijden dat ze nodig zijn, dat zorgt voor efficiency en besparing. Onder- en overbezetting wordt in één oogopslag duidelijk.

Communicatie Self Service in planningssysteem

Met de Communicatie Self Service (CSS) applicatie kun je snel een uitvraag doen op het moment dat jouw organisatie tijdelijk behoefte heeft aan meer personele inzet. De planner biedt beschikbare diensten aan bij groepen medewerkers met de juiste competenties. De medewerkers reageren eenvoudig en snel via hun smartphone en krijgen een melding wanneer ze worden ingeroosterd via onze roostersoftware.

De voordelen van planningssoftware:

  • Winst in tijd
  • Toename nauwkeurigheid van de planning
  • Minder afhankelijk van de kennis en kunde van de planner
  • 24/7 up-to-date inzicht in de planning
  • Eventuele onder- en overbezetting worden vooraf gesignaleerd
  • Er wordt rekening gehouden met de competenties van de medewerkers
  • Er vindt een check plaats of de planning voldoet aan de Arbeidstijdenwet

“Al met al zijn ze het er roerend over eens dat Time-Wize Experience een hoop werk bespaart en al een stuk meer inzicht geeft. Zo zie je met het planningsbudget precies of je binnen de planning blijft en kun je daarop sturen.” – Total

Meer informatie

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over Personeelsplanning met de WFM-software van Atimo.

Stuur mij informatie over Time-Wize Experience:

TijdregistratiePersoneelsplanningUrenmanagement
Verlof- en VerzuimregistratieAanwezigheidsregistratieToegangscontrole


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy Terms of Service apply.