(17 mei 2016)

Atimo Personeelstechniek B.V. (Atimo) spant zich in om uw privacy te respecteren. Dit privacy document beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen en wat we met die gegevens doen. Verder staat hier beschreven wat we allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens en hoe u kunt aangeven waar we uw gegevens voor mogen gebruiken. Ook staat hier wat u moet doen om uw gegevens bij te werken en wat te doen als u geen e-mail meer van ons wilt ontvangen. U kunt ook lezen waar u terecht kunt met vragen over privacy.

 

Wat doet Atimo met uw gegevens?

Wanneer u contact met ons opneemt via deze website of anders, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, emailadres, type verzoek en andere informatie die u ons heeft gezonden, op te slaan. Wij gebruiken deze informatie om uw verzoek te kunnen beantwoorden, om u te informeren over producten en diensten van Atimo, om service te verlenen en/of ten behoeve van de gebruikersovereenkomst.

 

Welke gegevens verzamelt Atimo van u?

Wij verzamelen en slaan informatie op tijdens uw bezoek aan onze site. Hieronder leest u meer hierover.
Klantenservice: Wanneer u contact opneemt met onze organisatie kunnen we u vragen naar uw naam, adres en e-mailadres om een antwoord te kunnen geven op uw vragen of opmerkingen.
Gebruik van cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u de website bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook nadat u uw webbrowser heeft afgesloten. U kunt het accepteren van cookies in uw browser uitzetten. Atimo.nl gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau. Een gebruiker van onze dienstverlening via internet, die geen cookies accepteert van het domein www.atimo.nl, heeft slechts beperkte toegang tot deze site.
IP-adressen: Een Internet Protocol (IP) adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw Internet Service Provider (ISP) telkens wanneer u het internet opgaat. Net als andere internetsites mag Atimo gebruikmaken van IP-adressen voor de verzameling van anonieme informatie over het aantal bezoekers en het gebruik van de site. Om uw privacy te garanderen, wordt uw IP-adres niet aan persoonlijke informatie van u gekoppeld. Atimo behoudt zich het recht voor gebruik te maken van IP-adressen voor de identificatie van individuen die de website, service of klanten bedreigen.
‘Clikstream’-gegevens: Een ‘clickstream’ (of ‘clickstream-gegevens’) geeft aan welke websites een gebruiker bezoekt, en, nog belangrijker, de manier waarop een gebruiker zich van de ene naar de andere webpagina verplaatst. Wij verzamelen en gebruiken deze informatie om meer inzicht te krijgen in de gewoonten tussen de verschillende gebruikers om hiermee de inrichting van de website aan te passen. Er worden geen identificeerbare persoonlijke gegevens in de clickstream-gegevens verwerkt of vrijgegeven.

 

Geeft Atimo de verkregen informatie aan derden door?

Atimo geeft geen persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen die de gegevens voor eigen marketingdoeleinden willen gebruiken.

 

Ontvang ik e-mail van Atimo?

U ontvangt alleen e-mail van Atimo als u ons uw e-mailadres hebt gegeven en als u aangegeven heeft het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Mail over Atimo wordt verstuurd uit naam van Atimo.

Wat doet Atimo ter bescherming van persoonlijke gegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

 

Hoe werkt Atimo haar privacy document bij?

Dit privacy document kan regelmatig worden bijgewerkt om die veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als wij wijzigingen aanbrengen in dit document, kunt u aan de datum die erboven staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit privacy document aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit privacy document. Als u in de toekomst deze website bezoekt en het privacy document gewijzigd is, gaat u akkoord met de gewijzigde versie van het privacy document. We behouden ons het recht voor om het privacy document te allen tijde te wijzigen.

 

Privacy garantie

Als u zich bij ons inschrijft, worden uw bedrijfsnaam, uw naam, (e-mail) adres en postcode opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom u specifiek hebt gevraagd, dus wanneer u hebt aangegeven dat u informatie over Atimo aanvraagt of wanneer u uw gegevens aanpast.

 

Hoe kan ik contact opnemen met Atimo?

Als u wilt dat we uw adresgegevens bijwerken, dat we uw naam uit ons bestand halen of als u vragen hebt over (de bescherming van) uw persoonlijke gegevens, neemt u dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens:
Atimo Personeelstechniek B.V.
Postbus 1279
3600 BG Maarssen
Telefoon: 0346 – 58 18 70
E-mail: verkoop@atimo.nl