Privacy document BHVApp Android

 

(09 november 2018)

Dit document is opgesteld om de gevraagde machtigingen in onze BHVApp voor Android te verklaren. Het implementeren van nieuwe functionaliteiten in onze Android app zorgt ervoor dat we regelmatig nieuwe machtigingen moeten vragen aan de gebruiker. Volgens beleid van Google moeten de gevraagde machtigingen inzichtelijker worden voor deze gebruiker. Hierdoor wordt snel de vraag opgewekt waarvoor de verschillende machtigingen dienen. Wij hebben hiervoor een speciaal document opgesteld, zodat het voor een ieder duidelijk mag zijn waarom wij bepaalde machtigingen vragen. Wij zullen nooit machtigingen vragen zonder deze daadwerkelijk nodig te hebben en zullen hier uiteraard nooit misbruik van maken.

 

Welke machtigingen vragen wij en waarom?

Zodra de app gebruikt wordt op een Android telefoon met versie 6.0 of hoger, zullen deze machtigingen beschreven worden om vervolgens de gebruiker in de gelegenheid te brengen iedere machtiging afzonderlijk te accepteren of weigeren. Op telefoons met een Android versie lager dan 6.0 dient de gebruiker vanuit de Google Play Store alle machtigingen ineens te accepteren of weigeren.

De door ons gevraagde machtigingen zijn te verdelen in drie categorieën welke Google vervolgens opdeelt in een aantal subcategorieën.

Camera
  • – foto’s en video’s maken

Binnen de app is het mogelijk om een foto mee te sturen met een calamiteit-melding. Om deze foto te kunnen maken hebben wij toegang tot de camera module van uw telefoon nodig.

 

Telefoon
  • – telefoonnummers rechtstreeks bellen
  • – telefoonstatus en -identiteit lezen

Binnen de app is het mogelijk om een alarmnummer te bellen in geval van nood. Om dit telefoonnummer te kunnen draaien hebben wij de machtiging nodig tot de telefoonmodule van uw telefoon.

 

Opslag
  • – de content van je USB-opslag lezen
  • – de content van je USB-opslag aanpassen of verwijderen

Binnen de app is het mogelijk om een foto mee te sturen met een calamiteit-melding. Om deze foto te kunnen selecteren vanuit de opslag van uw telefoon hebben wij toegang tot de opslag van uw telefoon nodig.

 

  • – Near Field Communication regelen

 Sommige onderdelen binnen de app kunnen gebruik maken van de NFC (Near Field Communication) sensor van het apparaat (indien aanwezig). Deze vorm van communicatie kan enkel door de gebruiker ingeschakeld worden.

 

  • – trilling beheren

In het geval van notificaties zal er een trilling voelbaar zijn.