Privacy document Time-Wize Experience Android App

 

(04 januari 2017)

Dit document is opgesteld om de gevraagde machtigingen in onze Time-Wize Experience App voor Android te verklaren. Het implementeren van nieuwe functionaliteiten in onze Android app zorgt ervoor dat we regelmatig nieuwe machtigingen moeten vragen aan de gebruiker. Volgens beleid van Google moeten de gevraagde machtigingen inzichtelijker worden voor deze gebruiker. Hierdoor wordt snel de vraag opgewekt waarvoor de verschillende machtigingen dienen. Wij hebben hiervoor een speciaal document opgesteld, zodat het voor een ieder duidelijk mag zijn waarom wij bepaalde machtigingen vragen. Wij zullen nooit machtigingen vragen zonder deze daadwerkelijk nodig te hebben en zullen hier uiteraard nooit misbruik van maken.

 

Welke machtigingen vragen wij en waarom?

Zodra de app gebruikt wordt op een Android telefoon met versie 6.0 of hoger, zullen deze machtigingen beschreven worden om vervolgens de gebruiker in de gelegenheid te brengen iedere machtiging afzonderlijk te accepteren of weigeren. Op telefoons met een Android versie lager dan 6.0 dient de gebruiker vanuit de Google Play Store alle machtigingen ineens te accepteren of weigeren.

De door ons gevraagde machtigingen zijn te verdelen in vijf categorieën welke Google vervolgens opdeelt in een aantal subcategorieën.

 

Locatie
 • – geschatte locatie (netwerkgebaseerd)
 • – precieze locatie (gps- en netwerkgebaseerd)

Voor een nieuwe functionaliteit (het automatisch inklokken zodra je een specifieke locatie bereikt) hebben wij toegang tot de locatie van het apparaat nodig. Deze functionaliteit wordt echter alleen door Atimo-medewerkers gebruikt als concept. In de toekomst zou de locatie van het apparaat ook vastgelegd kunnen worden in een gemaakte boeking. Vooralsnog wordt er echter niets gedaan met de opgevraagde locatie en is deze enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.

 

Camera
 • – foto’s en video’s maken

Sommige onderdelen binnen de app maken gebruik van QR-codes, om deze codes te kunnen scannen hebben wij toegang nodig tot de camera. Bovendien is het in de app mogelijk om een profielfoto in te stellen. Deze foto kan je vanuit de opslag halen, maar kan je ook direct vanuit de app maken. Hiervoor is uiteraard ook de machtiging nodig om de camera te kunnen bedienen.

 

Contacten
 • – accounts op het apparaat vinden
 • – je contacten lezen
 • – je contacten aanpassen
 • – je eigen contactkaart lezen

In het presentieoverzicht worden profielfoto’s van de medewerkers getoond, deze profielfoto’s worden door de app gesynchroniseerd met de contacten welke in de telefoon van de gebruiker staan. De app kan op basis van de telefoonnummers van contacten herkennen of de medewerker uit de presentielijst als contact in de telefoon staat, zodoende is het mogelijk hier de profielfoto van af te beelden.

Om deze contacten te synchroniseren met de presentielijst is het nodig om de accounts op de telefoon te kunnen vinden. Dit aangezien contacten (mogelijk) aan de account (bijvoorbeeld een Google account) van de gebruiker gekoppeld zijn.

Bovendien is het mogelijk om vanuit het presentieoverzicht contacten toe te voegen, hiervoor moeten wij contacten kunnen ‘aanpassen’.

 

Telefoon
 • – telefoonnummers rechtstreeks bellen
 • – telefoonstatus en -identiteit lezen

Vanuit het presentieoverzicht is het mogelijk om een contact te bellen (dit gebeurt alleen als de gebruiker zélf besluit dit te doen). Om te kunnen bellen, moet de app weten of het apparaat de mogelijkheid heeft om te kunnen bellen. Als de app bijvoorbeeld wordt gebruikt op een tablet zonder simkaart, dan moet deze functie uitgeschakeld worden.

 

Opslag
 • – de content van je USB-opslag lezen
 • – de content van je USB-opslag aanpassen of verwijderen

De app dient af en toe informatie op de apparaatopslag weg te kunnen schrijven, of te kunnen lezen. Zo kan de gebruiker aangeven of de app een foutenrapport of calamiteitenlijst op moet slaan. De app slaat, indien er gebruik wordt gemaakt van de webklok, altijd een boekingenlijst op. Dit maakt het mogelijk om inzichtelijk te krijgen welke boekingen een gebruiker met de telefoon heeft gemaakt. Bovendien is het mogelijk om de gemaakte lijsten (boekingen, calamiteit en foutenrapport) te verzenden via e-mail.

Het kan ook zo zijn dat de app de apparaatopslag moet kunnen lezen. Als de gebruiker een profielfoto wil instellen vanuit de gemaakte foto’s, zal het nodig zijn om de opslag te kunnen lezen.

 

Overig
 • – wifi-verbindingen weergeven

Vooralsnog wordt dit alleen gebruikt in combinatie met de conceptuele functie om automatisch in te boeken. Zodra met een vooraf gespecificeerd wifi-netwerk wordt verbonden, weet de app dat de gebruiker in een bepaalde zone is. Zodoende kan er een boeking worden gedaan.

 

 • – netwerkverbindingen weergeven

Vooralsnog wordt dit alleen gebruikt in combinatie met de conceptuele functie om automatisch in te boeken.

  

 • – zaklamp bedienen

Bij het scannen van QR-codes kan het zijn dat er weinig licht beschikbaar is. Binnen deze functie is een knop aanwezig (indien het apparaat over een zaklamp beschikt) om de zaklamp in te schakelen voor extra licht.

  

 • – volledige netwerktoegang

Voor uitwisseling met de Experience webservice (het ophalen van Time-Wize data) is netwerktoegang nodig.

  

 • – Near Field Communication regelen

 Sommige onderdelen binnen de app kunnen gebruik maken van de NFC (Near Field Communication) sensor van het apparaat (indien aanwezig). Deze vorm van communicatie kan enkel door de gebruiker ingeschakeld worden.

  

 • – uitvoeren bij opstarten

Om berichten/meldingen te kunnen ontvangen, maar ook om eventuele offline gemaakte boekingen te kunnen verwerken, dient de app altijd uitgevoerd te zijn en op de achtergrond te draaien. De app zal daarom ook bij opstarten van het apparaat uitgevoerd worden. Wij hebben ervoor gezorgd dat de app zo min mogelijk data en energie verbruikt zodra deze uitgevoerd wordt, maar op de achtergrond draait.

  

 • – trilling beheren

In het geval van notificaties zal er een trilling voelbaar zijn.

 

 • – voorkomen dat apparaat overschakelt naar slaapmodus

Zodra zich een calamiteit voordoet, kan een gebruiker het calamiteitenscherm oproepen vanuit het presentiescherm. In dit scherm kan hij/zij medewerkers ‘afvinken’ welke aanwezig zijn op het verzamelpunt. Omdat het om een calamiteit gaat, zal het scherm niet automatisch uitgaan na verloop van tijd. Zo kan de gebruiker altijd zicht houden op de lijst en hoeft hij/zij het apparaat niet te ontgrendelen indien het scherm uit gaat. Om het scherm altijd aan te kunnen houden vragen wij de machtiging om te voorkomen dat het apparaat overschakelt naar slaapmodus.