Nieuwsbrief ATIMOment #3 – november 2017

EEN UITGAVE VAN ATIMO PERSONEELSTECHNIEK B.V. #3 – november 2017 BLIJFT HET BSN EEN BIJZONDER PERSOONSGEGEVEN? Regelmatig komt bij Atimo de vraag van klanten voorbij of het Burgerservicenummer (BSN) kan worden ingezet als selectiecriterium in Time-Wize Experience. Het BSN is een uniek persoonsnummer dat iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch krijgt…

Nieuwsbrief ATIMOment #2 – juli 2017

EEN UITGAVE VAN ATIMO PERSONEELSTECHNIEK B.V. #2 – juli 2017 FUSIE ATIMO EN TRANSQUEST Groot nieuws: Atimo is gefuseerd! Atimo Beheer B.V. is gefuseerd met TransQuest Holding B.V. en vanaf 1 juli 2017 zijn de partijen samen verder gegaan onder de naam AtiQx Holding B.V. Deze nieuwsbrief komt vanuit Atimo Personeelstechniek B.V. en dat was…