Je bent hier:

WFM-software voor urenmanagement

Workforce management (WFM) helpt bij het optimaliseren van de capaciteit medewerkers in je organisatie. Dit strategische instrument omvat veel personeelsgerelateerde zaken als payroll, HR-administratie, Employee Self Service, tijd en aanwezigheid, datacollectie, loopbaan- en opvolginsplanning, talent management, performance management, forecasting en afwezigheid- en verlofbeheer. Bij Atimo specialiseren wij in WFM-software voor urenmanagement. Hiermee maak je werktijd meetbaar zodat je grip hebt op (over)uren. Dit inzicht in deze personeelskosten zorgt ervoor dat een organisatie haar medewerkers zo optimaal mogelijk kan inzetten. Met maximale efficiëntie en flexibiliteit. Cruciaal in deze tijd van economische uitdagingen.

URENMANAGEMENT MAAKT WERKTIJD MEETBAAR

Inzicht in de personeelskosten maakt dat je beter kunt sturen en zo je personeel zo optimaal mogelijk kunt inzetten.

De factor personeel is voor iedere organisatie een belangrijke kostenpost. Daarom is het de moeite waard om je personeelskosten goed in kaart te brengen. Zaken meetbaar maken zodat je inzicht hebt in de kosten en beter kunt sturen. En dan niet alleen weten hoeveel uren de medewerkers maken, maar ook waaraan zij die tijd besteden. Dat kan met Time-Wize Saphir, onze WFM-software voor urenmanagement.

Urenmanagement

De basismodule voor tijdregistratie van Time-Wize Saphir legt de gewerkte tijd objectief vast en geeft zo een betrouwbaar beeld van de uren en overuren binnen de organisatie. Om deze werktijd verder te verfijnen, bieden wij aanvullende modules voor kostenplaatsregistratie, projecturen, werkorderregistratie en een zelfstandige module voor urenverantwoording. Deze bieden realtime en objectieve informatie voor een solide urenmanagement!

Time-Wize Saphir levert standaard diverse managementrapportages. In deze duidelijke, actuele lijsten worden de gewerkte uren vanuit verschillende invalshoeken en organisatierollen getotaliseerd. Naast de standaardlijsten is het ook mogelijk om naar eigen inzicht rapporten samen te stellen.

Koppeling met ERP-pakket

Time-Wize Saphir is probleemloos te koppelen met alle grote ERP-applicaties. Met de module Interfaces dienen de in Time-Wize Saphir verzamelde gegevens via een interface – realtime of semi-automatisch – als informatiebron voor het ERP-pakket. Daarbij maken de Import en Export modules het mogelijk om bestanden toe te voegen aan de ERP-applicatie en omgekeerd. Dit betekent bij de werkorderregistratie bijvoorbeeld dat ordernummers en omschrijvingen vanuit de ERP-applicatie kunnen worden geïmporteerd in Time-Wize Saphir. Maar ook dat de gewerkte uren als resultaat geëxporteerd kunnen worden naar het ERP-pakket.

Het is mogelijk om in de Time-Wize Saphir database een view te creëren. Dat is een aparte tabel met specifieke gegevens die zodanig is samengesteld dat deze door een extern pakket goed zijn uit te lezen. Ook kun je met behulp van de view rapportages maken rechtstreeks uit de database waardoor de standaard report generator niet nodig is.

  • Zaken meetbaar maken zodat je inzicht hebt in de kosten en beter kunt sturen
  • Controleer snel of daadwerkelijk zoveel projecturen nodig waren als ingeschat
  • Betrouwbare cijfers voor correcte calculatie van (klantspecifieke) orders
  •  Time-Wize Saphir is probleemloos te koppelen met ERP-applicaties

Verschillende modules voor urenmanagement

Kostenplaats_tijdregistreren_flexibel-1024x683

KOSTENPLAATSREGISTRATIE

De module Kostenplaatsregistratie splitst de gewerkte uren eenvoudig uit naar kostenplaats, kostensoort of productie-eenheden.

Handig bij een flexibele inzet van de medewerkers waarbij zij regelmatig van afdeling (kostenplaats) wisselen.

Door ieder gewerkt uur (personeelskosten) op de correcte kostenplaats te registreren, is precies te zien hoe in de organisatie de uren worden besteed. Medewerkers geven een wisseling eenvoudig zelf aan op de boekingsterminal of zij voeren de wijziging achteraf op de PC door.

Project1

PROJECTUREN

De softwaremodule Projecturen helpt organisaties om het verloop tussen gebudgetteerde en bestede uren op projecten goed in de gaten te houden.

Met deze projecturenregistratie controleer je tijdens en na het project gemakkelijk of er bij de uitvoering van het project daadwerkelijk zoveel uren nodig zijn/waren als dat bij de start van het project was ingeschat.

Op basis van de geboekte uren is makkelijk vast te stellen of het oorspronkelijk begrote aantal uren overeen komt met de uiteindelijke hoeveelheid verbruikte uren. En of het nodig is om bij te sturen zodat je binnen de begroting blijft met het aantal uren.

Medewerkers kunnen de bestede uren achteraf snel en accuraat op de PC invoeren op de aan hen toegewezen projecten. Handig hierbij is dat reeds bekende uren vanuit Time-Wize al verwerkt zijn in de projecturenmodule. Zaken als verlof of tandartsbezoek hoeft de medewerker dus niet opnieuw in te voeren. Op zijn beurt kan de projecteindverantwoordelijke de ingevoerde uren accorderen of afkeuren.

TW-Werkorderregistratie-1024x683

WERKORDERREGISTRATIE

Werkorderregistratie levert betere en meer betrouwbare cijfers voor (na)calculaties op orders. Met name voor productiebedrijven die klantspecifieke orders produceren, is het daarom een handig instrument.

De module Werkorderregistratie registreert uren op werk- of productieorders of eventueel op taken. Hierbij geven de (productie)medewerkers op de boekingsterminal aan wanneer zij beginnen te werken aan het betreffende ordernummer of taak en wanneer ze hun werkzaamheden daaraan onderbreken of beëindigen. Ze kunnen geproduceerde aantallen opgeven of aangeven aan welke orders ze tegelijktijdig hebben gewerkt. Zo kunnen uren verdeeld worden en dat zorgt voor een snelle, foutloze manier van orderregistratie en een efficiëntere orderverwerking.

Wij adviseren om de Werkorderregistratiemodule te combineren met een tijdregistratieterminal die voorzien is van een barcodescanner. Zo’n terminal is eenvoudig te bedienen en leest een barcode in één keer. Bovendien werkt hij ook bij minder goede omgevingsfactoren zoals vet, stof, etc. Dat bespaart tijd en beperkt de kans op fouten tot een minimum.

Urenverantwoording1-1024x683

URENVERANTWOORDING

Atimo levert urenverantwoording voor alle soorten organisaties. Of dat nu een ‘kleine zelfstandige’, een grote multinational of een overheidsinstantie is.

Met de zelfstandige applicatie Urenverantwoording kunnen medewerkers opgeven aan welke projecten zij tijd besteden. Deze applicatie kijkt niet naar de aanwezige uren, de afwezigheden, et cetera maar houdt slechts de uren op de projecten bij. Dat biedt een snellere registratie en verwerking dan op papier, en een objectievere waarneming van de bestede tijd.

Uiteraard zijn de resultaten van deze module te exporteren naar bijvoorbeeld de financiële administratie.

De urenverantwoordingsmodule is ook online beschikbaar als webtoepassing.

Meer informatie

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over Urenmanagement met de WFM-software van Atimo.

Stuur mij informatie over Time-Wize Experience:

TijdregistratiePersoneelsplanningUrenmanagement
Verlof- en VerzuimregistratieAanwezigheidsregistratieToegangscontrole


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy Terms of Service apply.