Urenmanagement

Kostenplaats tijdregistratie overal tablet

KOSTENPLAATSREGISTRATIE

De module Kostenplaatsregistratie splitst de gewerkte uren eenvoudig uit naar kostenplaats, kostensoort of productie-eenheden.

Handig bij een flexibele inzet van de medewerkers waarbij zij regelmatig van afdeling (kostenplaats) wisselen.

Door ieder gewerkt uur (personeelskosten) op de correcte kostenplaats te registreren, is precies te zien hoe in de organisatie de uren worden besteed. Medewerkers geven een wisseling eenvoudig zelf aan op de boekingsterminal of zij voeren de wijziging achteraf op de PC door.

Projectregistratie

PROJECTUREN

De softwaremodule Projecturen helpt organisaties om het verloop tussen gebudgetteerde en bestede uren op projecten goed in de gaten te houden.

Met deze projecturenregistratie controleer je tijdens en na het project gemakkelijk of er bij de uitvoering van het project daadwerkelijk zoveel uren nodig zijn/waren als dat bij de start van het project was ingeschat.

Op basis van de geboekte uren is makkelijk vast te stellen of het oorspronkelijk begrote aantal uren overeen komt met de uiteindelijke hoeveelheid verbruikte uren. En of het nodig is om bij te sturen zodat je binnen de begroting blijft met het aantal uren.

Medewerkers kunnen de bestede uren achteraf snel en accuraat op de PC invoeren op de aan hen toegewezen projecten. Handig hierbij is dat reeds bekende uren vanuit Time-Wize al verwerkt zijn in de projecturenmodule. Zaken als verlof of tandartsbezoek hoeft de medewerker dus niet opnieuw in te voeren. Op zijn beurt kan de projecteindverantwoordelijke de ingevoerde uren accorderen of afkeuren.

WERKORDERREGISTRATIE

Werkorderregistratie levert betere en meer betrouwbare cijfers voor (na)calculaties op orders. Met name voor productiebedrijven die klantspecifieke orders produceren, is het daarom een handig instrument.

De module Werkorderregistratie registreert uren op werk- of productieorders of eventueel op taken. Hierbij geven de (productie)medewerkers op de boekingsterminal aan wanneer zij beginnen te werken aan het betreffende ordernummer of taak en wanneer ze hun werkzaamheden daaraan onderbreken of beëindigen. Ze kunnen geproduceerde aantallen opgeven of aangeven aan welke orders ze tegelijktijdig hebben gewerkt. Zo kunnen uren verdeeld worden en dat zorgt voor een snelle, foutloze manier van orderregistratie en een efficiëntere orderverwerking.

Wij adviseren om de Werkorderregistratiemodule te combineren met een tijdregistratieterminal die voorzien is van een barcodescanner. Zo’n terminal is eenvoudig te bedienen en leest een barcode in één keer. Bovendien werkt hij ook bij minder goede omgevingsfactoren zoals vet, stof, etc. Dat bespaart tijd en beperkt de kans op fouten tot een minimum.

Urenverantwoording

URENVERANTWOORDING

Atimo levert urenverantwoording voor alle soorten organisaties. Of dat nu een ‘kleine zelfstandige’, een grote multinational of een overheidsinstantie is.

Met de zelfstandige applicatie Urenverantwoording kunnen medewerkers opgeven aan welke projecten zij tijd besteden. Deze applicatie kijkt niet naar de aanwezige uren, de afwezigheden, et cetera maar houdt slechts de uren op de projecten bij. Dat biedt een snellere registratie en verwerking dan op papier, en een objectievere waarneming van de bestede tijd.

Uiteraard zijn de resultaten van deze module te exporteren naar bijvoorbeeld de financiële administratie.

De urenverantwoordingsmodule is ook online beschikbaar als webtoepassing.

MEER INFORMATIE

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over Urenmanagement met de WFM-software van Atimo.

Stuur mij informatie over Time-Wize Experience:

TijdregistratiePersoneelsplanningUrenmanagement
Verlof- en VerzuimregistratieAanwezigheidsregistratieToegangscontrole


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy Terms of Service apply.