Je bent hier:
tijdregistratie

Urenregistratie

Urenregistratie geeft een duidelijk overzicht van het aantal verrichte uren. Het kan bestaan uit puur het vastleggen van het tijdstip waarop medewerkers binnenkomen en het tijdstip waarop ze de organisatie weer verlaten, maar je kunt ook bijhouden waar de uren aan worden besteed. Dit brengt veel voordelen met zich mee!

Efficiënt werken door urenregistratie

Middels urenregistratie kun je de uren registreren die de medewerker aan een bepaalde taak, (werk)order of project besteedt. Zo zie je hoeveel tijd dat werk gemiddeld duurt en kost én maak je inzichtelijk waar medewerkers hun tijd aan besteden. Op grond van die informatie kan de organisatie efficiënter gaan werken, (project)uren doorberekenen en zo besparingen realiseren als het gaat om arbeidstijd. De medewerker weet door het urenregistratie systeem zeker dat alle gewerkte tijd ook vastgelegd wordt voor een correcte loonbetaling en er is altijd inzicht in het urensaldi.

De voordelen van een systeem voor urenregistratie

Een systeem voor urenregistratie legt objectief de aan- en afwezigheid van de medewerkers vast. Het automatiseren van urenregistratie heeft de volgende voordelen:

 • Beperkt de tijd die nodig is voor het handmatig verwerken van de verschillende tijdschema’s van een medewerker
 • Berekent de werkelijk “gewerkte” tijd (houdt rekening met te laat komen, te vroeg vertrekken, uitlopende pauzes, etc.)
 • Geeft real-time overzicht van aan- en afwezigheid; belangrijk in het kader van calamiteiten
 • Niet gevoelig voor menselijke fouten
 • Er hoeven geen urenbriefjes meer handmatig ingevoerd te worden, hoogstens een wijziging
 • Neemt HR veel werk uit handen
 • Voorkomt fraude (tijddiefstal)
 • Te koppelen met salaris-/personeelssystemen
 • Im- en exportmogelijkheden met andere systemen voorkomt dubbele handmatige invoer

Meer informatie?

Laat jouw gegevens achter via onderstaand contactformulier of bel op mail ons direct.

Wij spreken je graag!

Mobiel
Mail


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy Terms of Service apply.