Je bent hier:

Verzuimregistratie

Verzuimregistratie is belangrijk als u het verzuim binnen uw organisatie in de gaten wilt houden. Een systeem voor het registreren van verzuim bespaart veel tijd die de organisatie anders kwijt is aan het bijhouden, berekenen en verwerken van verzuimgegevens. Het systeem biedt inzicht in de verzuimgegevens van uw organisatie waardoor bijzonderheden snel gesignaleerd worden.

Inzicht in afwezigheid met verzuimregistratie

De verzuimregistratie wordt in ons systeem geautomatiseerd en de medewerkers krijgen online inzicht in hun eigen verzuimgegevens. Ons verzuimregistratie systeem registreert vanuit de tijdregistratie alle afwezigheden zoals verlof, ziekte en ander verzuim als een bezoek aan de dokter of tandarts en een dienstreis. Dit geeft een objectief en betrouwbaar beeld van de beschikbare capaciteit. Bovendien is de overzichtelijke informatie via onze interface gemakkelijk te exporteren naar een HRM-pakket.

Verzuimregistratie kaart frequent ziekteverzuim aan

Ons verzuimregistratie systeem geeft de leidinggevende binnen uw organisatie 24/7 up-to-date verlofsaldi, verzuimstanden en managementrapportages tot hun beschikking. Zo valt het snel op als iemand de afgelopen tijd veel ziek is geweest en kan hierop gereageerd worden. Het tijdig signaleren van frequent ziekteverzuim kan langdurig verzuim voorkomen, door op tijd in gesprek te gaan en waar mogelijk maatregelen te nemen bij bijvoorbeeld werkgerelateerde klachten.

  • Overzicht van het verzuim in uw organisatie
  • Scheelt tijd, papier- en rekenwerk
  • Snel bijzonderheden in verzuim signaleren en reageren

Meer informatie over onze oplossingen?

Meer informatie

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over verzuimregistratie.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy Terms of Service apply.